Even voorstellenAdviseringAutomatiseringInventarisatieMachine richtlijnenInspectie NEN3140Links

Naast onze werkzaamheden in de proces automatisering en inspectie/keuringen NEN3140/NEN-EN50110 kan Texicom u ook van dienste zijn met adviezen op vele terreinen van de elektrotechniek.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Aanleg van laagspanningsinstallaties;
- Wijzigen van laagspanningsinstallaties;
- Energiemanagment;
- Energiemonitoring;
- Energieanalyses;
- Projectmanagement;
- Ontwerp veiligheidscircuits;
- Opstellen voorlopig ontwerp;
- Opstellen definitief ontwerp;
- Opstellen van bestekken, zowel industrieel als utiliteit;
- Kwaliteitscontrole;
- Uitwerken van installatieschema’s en plattegronden in Acad.

Pleinstraat 22, 6466LP , Kerkrade, Netherlands
Tel: + 31(0) 45 5660296, Mobile: +31(0)6 53 73 90 14, Fax: +31(0) 45 5660297

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden

texicom@planet.nl