Even voorstellenAdviseringAutomatiseringInventarisatieMachine richtlijnenInspectie NEN3140Links

Alle medewerkers van Texicom hebben een door de KEMA geaccrediteerde opleiding tot inspecteur gevolgd. Onze inspectie bestaat uit het visueel en door middel van metingen uitgevoerde rapportage waarmee u als klant een gedegen uitwerking krijgt hoe de staat van u installatie op dit moment is.
Tevens kunnen wij optioneel thermografische rapportage aanbieden.
Het is van groot belang, voor u als klant, dat u en u werknemers werken met een veilige installatie. Immers we komen met plezier naar ons werk, maar we willen ook graag weer met plezier naar huis gaan.
Daarom is het ook ons doel om de gebreken welke ontstaan na ingebruikneming van de installatie boven water te halen, zodat ze geen gevaar vormen voor u en u werknemer(s).
Een gekeurde installatie wordt voorzien van een keuringssticker waarop aangegeven staat wanneer de volgende inspectie dient plaats te vinden. Indien dit niet gebeurt bent u na deze datum in overtreding.
De frequentie van de inspectie wordt bepaald aan de hand van een risico-analyse.

 

Pleinstraat 22, 6466LP , Kerkrade, Netherlands
Tel: + 31(0) 45 5660296, Mobile: +31(0)6 53 73 90 14, Fax: +31(0) 45 5660297

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden

texicom@planet.nl