Even voorstellenAdviseringAutomatiseringInventarisatieMachine richtlijnenInspectie NEN3140Links

Voor Risico Inventarisatie zullen wij ten allen tijde overleg hebben met de gebruikers van de installatie.
Het is daarom ook van groot belang om te achterhalen welke arbeidsmiddelen binnen het bedrijf aan de medewerkers ter beschikking staan, c.q. worden gesteld.
Aansluitend aan het overleg zullen wij middels een rapportage de klant informeren welke de risico’s zullen zijn welke door ons onderkend worden. Indien er een rest risico zal optreden zullen wij wederom met de gebruikers overleg plegen hoe we dit risico kunnen ondervangen en oplossen. Ook dit overleg zal aan de rapportage toegevoegd worden. Hierna zal een eventuele ombouw/verbetering van de installatie op een veilige en gedegen manier kunnen worden doorgevoerd.Veiligheid staat bij Texicom dan ook zeer hoog in het vaandel.

Pleinstraat 22, 6466LP , Kerkrade, Netherlands
Tel: + 31(0) 45 5660296, Mobile: +31(0)6 53 73 90 14, Fax: +31(0) 45 5660297

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden

texicom@planet.nl