Even voorstellenAdviseringAutomatiseringInventarisatieMachine richtlijnenInspectie NEN3140Links

Op alle machine welke na 01 januari 1997 gebouwd zijn is een CE-markering van toepassing. Indien een machine van voor deze tijd gemoderniseerd wordt, wordt tevens de CE-markering toegepast. Dit om zeker ervan te zijn dat door de aanpassingen welke aan de machine zijn doorgevoerd, de machine weer aan de huidige veiligheidsnorm zal voldoen.
Texicom is bevoegd om een IIB-verklaring af te geven voor het juist functioneren van de machine nadat deze een ombouw heeft ondergaan. Texicom zal ervoor zorg dragen dat u personeel voorlichting krijgt voor het gebruik van de machine welk een aanpassing heeft ondergaan.
Nadien deze overdracht heeft plaatsgevonden is de machine geheel klaar voor gebruik echter dient ook u personeel gekwalificeerd te zijn om deze machines te kunnen bedienen. Het onderhoud dient alleen te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
De werkgever dient de machines periodiek te laten keuren of beproeven.

 

Pleinstraat 22, 6466LP , Kerkrade, Netherlands
Tel: + 31(0) 45 5660296, Mobile: +31(0)6 53 73 90 14, Fax: +31(0) 45 5660297

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten ontleend worden

texicom@planet.nl